Hoppa till sidans innehåll

Spelarutbildningsplan


Spelarutbildningsplan 

 AVESTA AIK

 

Ungdomssektionen

 

Inledning

Alla unga spelare har förutsättningar att bli bra fotbollsspelare. Alla spelare kan oavsett ålder bli bättre som fotbollsspelare om de får möjlighet till bra träning. De har olika fysiska förutsättningar som t ex längd, snabbhet och fysisk styrka som inte går så lätt att påverka genom träning. Men i ett fotbollslag behövs det olika spelartyper med olika kvaliteter och eftersom det är i hjärnan det mesta av fotbollskunnandet sitter kan alla genom en bra uppläggning av träningen bli bra.


En del spelare kommer naturligtvis att bli bättre än andra, men alla ska få chansen att utvecklas efter sin förmåga. Alla kommer inte att lyckas bli spelare i A-laget eller spela i någon förening högre upp i seriesystemet. Många kommer förhoppningsvis ändå under många år ha glädje av sitt fotbollsspelande på lägre nivåer. Några kanske fortsätter inom fotbollen som domare, tränare eller ledare av något slag. Det absolut viktigaste är ändå att våra barn och ungdomar fått en meningsfull och rolig sysselsättning under sin tid i Avesta AIK.


De som vill fördjupa sig ännu mer hänvisar vi till Svenska Fotbollsförbundets spelarutbildningsplan.


Ambitionen med vår spelarutbildningsplan är hög. Vi vill utbilda våra barn och ungdomar till duktiga fotbollsspelare, men vi gör det på vårt sätt. Vi ska göra det utan att någon av våra spelare slås ut i tidig ålder. Avesta AIK är en förening för alla.

 

Det finns andra mål med vår verksamhet som är viktiga, som t ex att bedriva en socialt präglad verksamhet. Vår spelarutbildningsplan handlar dock specifikt om fotbollsträning och matcher. I övriga frågor gällande vår verksamhet hänvisar vi till Avesta AIKs vision.

 

Syfte med spelarutbildningsplanen

 • Väcka och stimulera barnens intresse för fotboll

 • Utveckla barnens förmåga att vara tillsammans med andra både på och utanför planen

 • Ge alla spelare en bra och enhetlig grundutbildning i fotboll

 • Ge tränarna stöd i planeringen av de enskilda träningarna och i den mer långsiktiga säsongsplaneringen

 • Ge tränare och spelare en gemensam syn på hur träningen ska bedrivas

 • Ge tydliga riktlinjer om vad som gäller vid matcher i olika åldrar

 • Underlätta vid tränarbyten

Mål med spelarutbildningsplanen

 • Utveckla duktiga fotbollsspelare till U17 och senare till klubbens A-lag

 • Utveckla spelare som når elitfotboll

 • Alla spelare ska efter sin egen förmåga få chansen att utvecklas till bra fotbollsspelare

 • Alla spelare ska ha roligt och trivas under träningar och matcher

 

Utvärdering av spelarutbildningsplanen

 • Spelarutbildningsplanen ska varje år utvärderas och förändras till det bättre

 • Spelarutbildningsplanen ska inför och under varje säsong gås igenom vid tränarträffar så att alla är väl insatta i den

Fotbollsträning med barn och ungdomar


           Glädje

 • Spelarna ska ha roligt på fotbollsplanen när de tränar fotboll. Om spelarna har roligt så lär de sig också bättre

 • Spelarna tränar för att lära sig spela fotboll. Det finns ingen motsättning mellan att ha roligt och att lära sig. Tvärtom, ju mer spelarna lär sig desto roligare tycker de att fotboll är. Ha tålamod och arbeta långsiktigt med dina spelare. Fokusera dig på att utveckla och lära dina spelare

 • Våra barn och ungdomar behöver träna och spela fotboll mycket för att bli bra fotbollsspelare. Den som till slut blir duktigast som senior är oftast den som har tränat bäst och mest. Men det är viktigt att poängtera att den unge spelaren själv måste vilja träna och tycka att det är kul. Ingen spelare ska träna och spela fotboll om han eller hon inte tycker det är roligt

Organisation

 • De mesta av träningen ska ske med boll. Ungefär en fjärdedel av tiden kan ägnas åt teknikövningar och resten till spel i olika former

 

 • Avsluta alltid träningen med spel eller lek. Även om det varit mycket spelövningar under träningen så ser spelarna fram emot att få spela i lag mot varandra. Att spela är den bästa och roligaste träningen

 

 • Smålagsspel, 2 mot 2 upp till 5 mot 5, ger mycket bollkontakt per spelare och ska förekomma ofta under träningarna

 

 • Spel och övningar blir roligare om man har mål att spela mot. Är det övningar utan mål kan övningarna ha en riktning så att spelarna vet åt vilket håll de ska anfalla eller försvara sig

 

 • Genomför helst övningar och spel i planens längdriktning och på/inom rätt yta

 

 • Ha en hög aktivitet under träningen. Ju mer varje spelare får röra bollen på träningen desto bättre blir de. Undvik köer! Dela upp träningstruppen

 

 • Genomför inte någon speciell konditionsträning med de yngre lagen. Spelarna får automatiskt en fotbollsanpassad kondition genom att springa och kämpa i övningar och spel. De äldsta åldersgrupperna kan bedriva inriktad konditionsträning men då i form av spel

 

 • Vi strävar efter att ha minst två till fyra träningar mellan varje match under fotbollssäsongen, detta beroende på ålder. Vi försöker planera in matcherna så att de inte kommer så tätt inpå varandra

 

 • Spelarna ska få möjlighet att träna fotboll året runt. Vi har en till två träningar inomhus under vinterperioden. Flera träningsgrupper kan gå ihop. Vi får hitta lösningar så att vi inte konkurrerar med andra vinteridrotter. Vi ska inte hindra våra spelare att delta i andra idrotter, det är bra med en allsidig träning

 

 • Ha en bra disciplin under träningarna. Du som tränare ska vara förberedd och veta vad du vill med träningen och spelarna ska lyssna på dig. Se till att du har en bra rutin före och efter övningar och spel så att du snabbt och smidigt kan komma i gång med nästa aktivitet. Spelarna ska tidigt lära sig att hjälpa till med bollar, koner, västar, flytta målburar osv

           

           Uppförande

 • Som tränare är du hela tiden ett föredöme för dina spelare. Tänk på ditt språk, din klädsel och vad du gör. Visa engagemang och entusiasm inför din uppgift

 

 • Lär spelarna hålla sig efter reglerna när de spelar på träningarna. Om de spelar ojuste eller fuskar på annat sätt på träningarna kommer de att göra det på matcherna också

           

           Individen

 • Vi uppmuntrar våra spelare att se på fotboll, både i verkligheten och på TV. Att se på fotboll är också en slags träning och spelarna kan få till uppgift att titta på hur elitspelare och andra spelare utför de olika momenten

 

 • Vi uppmuntrar spelarna till ”egenträning” och ”spontanfotboll” på fritiden

 

 • Spelarna kan få frivilliga ”hemläxor”. Då kan de träna extra på den aktuella färdigheten man för tillfället övar på de ordinarie träningarna

 

 • Mycket ambitiösa och intresserade spelare ska få möjlighet till ”extraträning”. Denna träning är helt frivillig och ska inte påverka laguttagningen till matcherna. Beroende på antalet intresserade spelare så kan två eller fler åldersgrupper genomföra denna träning gemensamt. Tränarna för lagen turas om att ansvara över ”extraträningen”

 

 • Ge spelarna beröm och uppmärksamma alla spelare på varje träning, använd namn och ge feedback. Var glad och uppmuntrande och ställ inte högre krav på spelarna än de klarar av

           Matcher

 • Det viktigaste är att spelarna tycker det är roligt att spela matcher. Matcherna är en del av deras utbildning och målet är inte främst att vinna utan att spelarna ska utvecklas och lära sig något av dem. Att vilja vinna är en viktig egenskap i fotboll men resultatets betydelse av matchen bör framför allt i de yngre lagen tonas ner till förmån för den individuella spelarens utveckling

 

 • Spelarna ska uppmuntras till att alltid kämpa och göra sitt bästa. Har spelarna kämpat och aldrig gett upp ska de alltid, oavsett resultatet, känna sig nöjda efter matchen. Spelarna ska lära sig uppträda både som goda vinnare och goda förlorare efter matchen. Spelarna ska uppmuntra varandra under matcherna och de ska spela juste och låta bli att fuska

 

 • Stör inte bollförande spelaren med tillrop. Tänk på att spelaren ser situationen ur sitt perspektiv och han måste lära sig att fatta egna snabba beslut under matcherna. En spelare som springer och funderar på vad andra tycker han ska göra blir inte någon bra spelare. Det bästa är att vi uppmuntrar spelarens försök att lösa situationerna på sitt eget sätt

 

 • När du pratar med dina spelare under matchen så gör det på ett positivt och uppmuntrande sätt. Tala om för spelarna vad ska de göra, undvik att tala om vad de inte ska göra

 

 • Uppmuntra spelarna att använda aktuell färdighet under matcherna. Det spelarna övat under träningarna ska de nu få tillfälle att pröva under match och ge positiv feedback när de lyckas

       

           7-9 år

 • Alla spelare ska få spela lika mycket

 • Inga bestämda positioner

 • Turas om att vara kapten och målvakt

 • Alla spelare ska få starta matcher

 • Sammandrag minst fyra gånger per år

           

           9-12 år

 • De färdigheter som övats under veckan ska lyftas fram och genomföras under match - resultatet av matchen är inte viktigt utan fokus läggs på de färdigheter som man övat på under veckan

 • Alla spelare som tränar ska få spela lika mycket, men de träningsflitigaste spelarna kan ibland som uppmuntran och belöning för sitt träningsflit få spela något mer oavsett fotbollskompetens

 • Sjumanna lag och bollstorlek 4

 • Spelarna ska få spela på olika positioner. Alla som vill ska få vara målvakt

 • Turas om att vara kapten

           

           12-15 år

 • De färdigheter som övats under veckan ska lyftas fram och genomföras under match - resultatet av matchen är inte viktigt utan fokus på läggs på de färdigheter som man övat på under veckan

 • Spelarna som tränar mest ska få spela mest oavsett fotbollskompetens. Spelarna turas om att starta matcher

 • Spelarna ska få prova spela på olika positioner

 • Alla uttagna spelare ska få spela

 • Elvamanna lag och bollstorlek 5

 • Turas om att vara kapten

 • Positionerna börjar att renodlas, men spelarna ska ibland få spela på olika positioner i utbildningssyfte

           

           16 - år

 • De bästa spelarna startar matchen

 • Kaptenen är utsedd av tränaren

 • Elvamanna lag och bollstorlek 5

 • Positionerna börjar bli fasta, men spelarna ska ibland få spela på olika positioner i utbildningssyfte.

           

           Pedagogiken i träningen

 • I matrisen finns beskrivet vilka nya färdigheter som spelarna ska lära in i olika åldrar. Den färdighet man arbetar med ska vara temat på träningarna under några veckor

 

 • För instruktion till tekniska färdigheter hänvisas till teknikregistret

 

 • Den färdighet som ska läras in är markerad med fetstil och den färdighet som ska utvecklas och förbättras står i normal stil

 

 • Det är viktigt att vi skiljer på inlärning av nya färdighet– och utveckling och förbättring av tidigare färdighet 

 

           Inlärning av nya färdigheter (isolerad)

 • Lär in en ny färdighet i taget

 

 • Låt spelarna först öva färdigheten i ett lågt tempo

 

 • Låt spelarna efterhand öva färdigheten i ett högre tempo. Målet är att de ska kunna utföra färdigheten i ett så högt tempo som möjligt. Men träna aldrig på en färdigheten i ett så högt tempo att spelarna utför färdigheten dåligt eller slarvar med tekniken

 

 • Det är viktigt att spelarna är koncentrerade och pigga när de lär in något nytt

 

 • Arbeta med färdigheten under några veckor. Hur lång tid spelarna ska öva på färdigheten varierar. Vissa färdigheter tar längre tid att lära in och vissa färdigheter är viktigare än andra. Börja med en ny färdighet när du tycker att spelarna kan den ”gamla” färdigheten tillräckligt bra

 

 • Låt färdigheten vara temat under hela träningen

 

 • Uppmuntra spelarna att använda färdigheten i spelet när ni tränar

 

 • Uppmuntra spelarna att använda färdigheten i matcherna

 

 • Tänk på att spelarna har lättare att förstå hur de ska utföra en färdighet om de får se och härma en rörelse. Om du inte själv kan visa färdigheten så låt någon duktig spelare göra det

 

 • Ge spelarna instruktion i den färdigheten som övas. Anpassa din instruktion efter nivå och ålder på spelarna

 

 • Uppmuntra till ”egenträning” på fritiden. Spelarna kan öva färdigheten när de leker med bollen hemma

 

 • Spelarna kan få frivilliga ”hemläxor” där de får träna färdigheten           Utveckling och förbättring av tidigare färdigheter (funktionell)

 • Ingen spelare kan lära sig alla färdigheter perfekt och spelarna blir aldrig fullärda på någon färdighet. Förbättring och utveckling av en färdighet fortsätter under hela fotbollskarriären

 

 • Spelarna ska automatisera rörelsen i ett så högt tempo som möjligt. Tekniken i färdigheten ska bli funktionell, den ska fungera i matcher i högt tempo

 

 • Stegra tempot i övningarna. Öka kraven på precision, avstånd och utförande. Spelarna ska kunna utföra färdigheten i matchlika situationer med motspelare. Spelarna ska kunna utföra färdigheten även då de är trötta

 

 • Vid inlärning av en ny färdighet så kan tidigare färdigheter också ingå i övningarna

 

           Träning


           6 år (Knatteskola)

 • I den här åldern är det viktigt att spelarna får leka och spela fotboll utan någon större inblandning av oss tränare. Barnen ska få upptäcka att det är roligt att spela fotboll. Fotboll är en lek!

 

 • Vi har ingen speciell indelning över vilka färdigheter som ska övas utan det viktigaste är att skapa lust och intresse för fotboll genom att träna, leka och spela med bollen

 

            7-9 år

 • Väcka och stimulera barnens intresse för fotboll

 

 • Utveckla barnens förmåga att vara tillsammans med andra både på och utanför planen

 

 • Utveckla grov och finmotoriska färdigheter

 

 • Träningarna ska vara lekfulla, rolig och allsidiga

 

 • Öva enligt matrisen

 

 • 2 träningar per vecka. 60 – 75 minuter

 

 • Betoning på lek enligt utbildningsplanen

 

 • Alla spelare ska ofta ha en egen boll att genomföra övningarna och utan köer

 

 • Spela mycket smålagspel, ca två till fem spelare i varje lag

 

 • Bollstorlek 3

 

Färdigheter

 

 

PSYKOLOGI

LAG

SPELARE

FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens

Väggspel

Driva

Styrka

 

Känsla av att kunna påverka

Överlappning

Vända

-viss del muskelbyggande styrketräning

Tillhörighet i gruppen

Spelbarhet

Skjuta

-utveckling av teknik och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa

Spelavstånd

Passning – kort

-explosiv styrka

Jämföra med sig själv

Spelbredd

Passning – lång

-bålstabilitet

Fatta egna beslut på planen

Speldjup

Mottagning

-knäkontroll

Positiv feedback mellan spelare

Uppflyttning

Utmana, finta och dribbla

Uthållighet

Utöva egen kontroll

Spelvändning

Nick

-aerob

Lära och förstå individuella psykologiska faktorer

Djupledsspel

Försvarssida

-anaerob

Självmedvetenhet

Offensiv omställning

Brytning

Snabbhet (i olika riktningar)

Självreglering

Kontring

Tackling

-reaktion

 

Defensiv omställning

Pressa

-frekvens

 

Direkt återerövring

Markera

-acceleration

 

Indirekt återerövring

Täcka

Rörlighet

 

Överflyttning – centrering

 

-dynamisk

 

Uppflyttning – retirering

 

Koordination

 

Fasta situationer

 

-rytm

 

 

 

-rumsorientering

           9-12 år

 • Tematräningar, öva färdigheter

 

 • Träning av färdighet – match – återkoppling

 

 • Öva enligt matrisen

 

 • 2 träningar per vecka. 75 – 90 minuter

 

 • Alla spelare ska ofta ha en egen boll att genomföra övningarna med och utan köer

 

 • Spela mycket smålagspel, ca två till fem spelare i varje lag

 

 • Bollstorlek 4

Färdigheter

PSYKOLOGI

LAG

SPELARE

FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens

Väggspel

Driva

Styrka

 

Känsla av att kunna påverka

Överlappning

Vända

-viss del muskelbyggande styrketräning

Tillhörighet i gruppen

Spelbarhet

Skjuta

-utveckling av teknik och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa

Spelavstånd

Passning – kort

-explosiv styrka

Jämföra med sig själv

Spelbredd

Passning – lång

-bålstabilitet

Fatta egna beslut på planen

Speldjup

Mottagning

-knäkontroll

Positiv feedback mellan spelare

Uppflyttning

Utmana, finta och dribbla

Uthållighet

Utöva egen kontroll

Spelvändning

Nick

-aerob

Lära och förstå individuella psykologiska faktorer

Djupledsspel

Försvarssida

-anaerob

Självmedvetenhet

Offensiv omställning

Brytning

Snabbhet (i olika riktningar)

Självreglering

Kontring

Tackling

-reaktion

 

Defensiv omställning

Pressa

-frekvens

 

Direkt återerövring

Markera

-acceleration

 

Indirekt återerövring

Täcka

Rörlighet

 

Överflyttning – centrering

 

-dynamisk

 

Uppflyttning – retirering

 

Koordination

 

Fasta situationer

 

-rytm

 

 

 

-rumsorientering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            12-15 år

 • Inled träningen med en uppvärmning, börja lugnt och öka efter hand intensiteten i aktiviteterna. Använd bollen i uppvärmningen. Använd enkla bollövningar där spelarna samtidigt som de värmer upp övar sin teknik och bollkänsla

 

 • Tematräningar, öva färdigheter

 

 • Träning av färdighet – match – återkoppling

 

 • Lättare styrkeövningar med kroppen som belastning

 

 • Öva enligt matrisen

 

 • 3 träningar per vecka. 90 minuter

 

 • Spela mycket smålagspel, ca fem spelare i varje lag

 

 • Bollstorlek 5

Färdigheter

PSYKOLOGI

LAG

SPELARE

FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens

Väggspel

Driva

Styrka

 

Känsla av att kunna påverka

Överlappning

Vända

-viss del muskelbyggande styrketräning

Tillhörighet i gruppen

Spelbarhet

Skjuta

-utveckling av teknik och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa

Spelavstånd

Passning – kort

-explosiv styrka

Jämföra med sig själv

Spelbredd

Passning – lång

-bålstabilitet

Fatta egna beslut på planen

Speldjup

Mottagning

-knäkontroll

Positiv feedback mellan spelare

Uppflyttning

Utmana, finta och dribbla

Uthållighet

Utöva egen kontroll

Spelvändning

Nick

 

-aerob

Lära och förstå individuella psykologiska faktorer

Djupledsspel

Försvarssida

-anaerob

Självmedvetenhet

Offensiv omställning

Brytning

Snabbhet (i olika riktningar)

Självreglering

Kontring

Tackling

-reaktion

 

Defensiv omställning

Pressa

-frekvens

 

Direkt återerövring

Markera

-acceleration

 

Indirekt återerövring

Täcka

Rörlighet

 

Överflyttning – centrering

 

-dynamisk

 

Uppflyttning – retirering

 

Koordination

 

Fasta situationer

 

-rytm

 

 

 

-rumsorientering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

           16 – år

 • Inled träningen med en uppvärmning, med eller utan boll

 

 • Positionsanpassad träning

 

 • Konditionsträning är ett viktigt inslag – i huvudsak spel

 

 • Träning av färdighet – match – återkoppling

 

 • Lättare styrkeövningar med kroppen som belastning

 

 • Öva enligt matrisen

 

 • 4 träningar per vecka. 90 minuter

 

 • Uppmuntrar spelarna till att vilja vinna vid övningar och spel

 

 • Bollstorlek 5

 

 • Avsluta med nedvarvning och stretching

 

Färdigheter

PSYKOLOGI

LAG

SPELARE

FYSIOLOGI

Uppleva egen kompetens

Väggspel

Driva

Styrka

 

Känsla av att kunna påverka

Överlappning

Vända

-viss del muskelbyggande styrketräning

Tillhörighet i gruppen

Spelbarhet

Skjuta

-utveckling av teknik och allsidig grundstyrka

Göra sitt bästa

Spelavstånd

Passning – kort

-explosiv styrka

Jämföra med sig själv

Spelbredd

Passning – lång

-bålstabilitet

Fatta egna beslut på planen

Speldjup

Mottagning

-knäkontroll

Positiv feedback mellan spelare

Uppflyttning

Utmana, finta och dribbla

Uthållighet

Utöva egen kontroll

Spelvändning

Nick

-aerob

Lära och förstå individuella psykologiska faktorer

Djupledsspel

Försvarssida

-anaerob

Självmedvetenhet

Offensiv omställning

Brytning

Snabbhet (i olika riktningar)

Självreglering

Kontring

Tackling

-reaktion

 

Defensiv omställning

Pressa

-frekvens

 

Direkt återerövring

Markera

-acceleration

 

Indirekt återerövring

Täcka

Rörlighet

 

Överflyttning – centrering

 

-dynamisk

 

Uppflyttning – retirering

 

Koordination

 

Fasta situationer

 

-rytm

 

 

 

-rumsorientering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perception (balans, syn och hörsel)Målvaktsträning


Många av målvaktens teknikmoment kräver en hög motorisk förmåga. En alltför tidig specialisering vid unga år blir dessutom för ensidig för spelarens totala utveckling. Därför är det inte bra att för tidigt starta med speciell målvaktsträning för enskilda spelare. Motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmågan utvecklas bättre om barnen får en allsidig träning.


När spelarna under de senare åldrarna börjar med speciell målvaktsträning ska den endast innehålla teknikövningar. Målvaktsträningen ska stegras från grundläggande teknikinlärning till ett mer sammansatt agerande vid olika spelmoment under matchlika situationer. Att spela matcher är också en viktig del av målvakternas utbildning. Målvakterna får också bra träning då utespelarna har t ex skott- eller inläggsövningar. Vid såna övningar får målvakterna egen instruktion i det moment som de för tillfället övar.


Spelförståelsen utvecklas hos målvakterna genom att dels spela som utespelare och genom att spela målvakt under matcher och träningar. Det är viktigt att målvakterna dessutom har en bra teknik och passningsförmåga med fötterna och det får de genom att ofta delta i träningen som utespelare.


Vi har gjort en annan åldersindelning av träningsinnehållet för målvakterna. Här kan man ta större hänsyn till skillnader i mognad och prestationsförmåga hos jämnåriga målvakter. När man har speciell målvaktsträning med ett fåtal målvakter har man också större möjlighet att möta målvakten på dennes mognadsnivå och individualisera träningen.


För instruktion och övningar till målvaktens träning hänvisas teknikregistret.

 

7-9 år (5-manna fotboll)


Träningen kan innehålla enkel målvaktsträning för samtliga spelare vid några tillfällen varje säsong


Alla spelare ska få pröva att spela målvakt i matcher och i övningar och smålagsspel under träningarna


9-12 år (7-manna fotboll)


Intresserade spelare kan regelbundet få speciell målvaktsträning. Målvaktsträningen kan organiseras så att en av tränarna övar med målvakterna under en del av träningen en gång i veckan


Alla som vill ska få pröva att spela målvakt i matcher och i övningar och smålagsspel under träningarna


Det är viktigt att målvakterna också ibland spelar som utespelare vid matcher och träningar12-17 år (11-manna fotboll)


Spelarna börjar välja om de vill vara målvakt eller utespelare


Varje vecka ska innehålla specialträning för målvakterna. Målvaktsträningen kan organiseras så att en av tränarna övar med målvakterna under en del av träningen ett par gånger i veckan


Målvakterna i de äldsta åldersgrupperna kan ibland också få specialträning tillsammans med ”Klubbens” målvaktstränare


Det är viktigt att målvakterna också fortsätter att delta som utespelare under träningarna

 

10-12 år målvakterInlärning av nya moment (fet stil).TEKNISKA MOMENT

Greppteknik markbollar

bollar i midjehöjd

bollar i brösthöjdBoxteknikFallteknik bollar rakt på målvakten

bollar längs marken nära målvaktenMottagning-passning med fotens insida

(övas som utespelare) med fotens utsida

med låret

med bröstet

passning med vristenAvlevereringar utkast längs marken

utkast i luftenÖVRIGT

Skopan dra in bollen i ”skopan”Utgångsställning vid skott

13-16 år målvakterUtveckling och förbättring av tidigare moment (normal stil).

Inlärning av nya moment (fet stil).TEKNISKA MOMENT

Greppteknik markbollar

bollar i midjehöjd

bollar i brösthöjd

bollar i ansiktshöjd

höga bollar med upphopp

sidledsförflyttningarBoxteknik med två händer

med en handFallteknik bollar rakt på målvakten

bollar längs marken nära målvakten

bollar längs marken långt från målvakten

bollar i luftenMottagning-passning med fotens insida

(övas som utespelare) med fotens utsida

med låret

med bröstet

passning med vristen

Avlevereringar utkast längs marken

utkast i luften

helvolleyutspark

inspark

halvvolleyutsparkÖVRIGT

Skopan dra in bollen i ”skopan”Utgångsställning vid skott

bollen utom skotthåll

inlägg

Uppdaterad: 10 FEB 2016 21:29

Postadress:
Avesta AIK - Fotboll
Telegatan 6D
77431 Avesta

Besöksadress:
Telegatan 6D
77431 Avesta

Kontakt:
Tel: 022658294
E-post: This is a mailto link

Se all info